Miscellanea - Fotografická dokumentace

Stav zámku ve 30. letech 20. stol.

Pohled od silnice
Pohled z parku

Stav zámku v 80. letech 20. stol.

Pohled na zadní stranu pivovaru z parku
Boční strana zámku
Průčelí zámku

Současnost

Průčelí po sejmutí střechy

Špejchar v hospodářském dvoře patří k nejstarším a architektonicky
nejcennějším
stavbám zámeckého areálu.
Začíná se využívat na výstavní a jiné kulturní projekty.

V areálu hospodářského dvora byly adaptovány prostory
pro litografickou dílnu předního českého tiskaře Petra Korbeláře